27 C
Kota Kinabalu
Khamis, September 28, 2023
ADVERTISEMENTspot_img

Hartal Doktor Kontrak 2.0?: Tuntutan untuk Pelan Konkrit

Yayasan WISDOM Foundation menyeru Kerajaan Persekutuan untuk merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang lebih berkenaan dan membuat rancangan yang lebih jelas bagi isu doktor kontrak di Malaysia.

Yayasan WISDOM, setelah selesai dengan webinar kedua kami mengenai keadaan yang dihadapi oleh doktor kontrak, mendapati bahawa Gerakan Kontrak Doktor Hartal masih menegaskan dua tuntutan mereka; bagi kerajaan untuk menawarkan pelantikan tetap kepada semua pegawai yang dilantik kontrak dan untuk penjelasan yang telus mengenai kriteria yang diperlukan untuk pelantikan tetap. Dalam kata lain, mereka tidak dapat menerima lanjutan dua tahun yang ditawarkan oleh kerajaan.

Bagi kami masalah doktor kontrak adalah masalah nasional kerana negara kita menghasilkan ramai graduan perubatan dengan sedikit harapan untuk memiliki pekerjaan yang terjamin dan masalah ini perlu diselesaikan oleh kerajaan dalam jangka pendek, sederhana, dan jangka panjang.

Sejak 2016, hanya 786 pegawai perubatan telah dilantik secara tetap manakala 23,000 doktor baru berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) secara kontrak dan kontrak perkhidmatan mereka akan berakhir selepas berkhidmat selepas 5 tahun iaitu 3 tahun sebagai doktor pelatih dan 2 tahun sebagai doktor perubatan berlesen

Sementara itu, sebilangan besar lulusan perubatan berpunca dari pertambahan bilangan universiti dan kolej secara mendadak dari 10 hingga 32 bilangan yang menawarkan ijazah perubatan antara tahun 2000 hingga 2012 dan institusi-institusi ini akan terus menghasilkan graduan yang menyumbang kepada lebihan pengangguran graduan perubatan.

Walaupun Malaysia mempunyai nisbah doktor-ke-populasi 1:454, melebihi nisbah 1:500 yang disarankan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), masih terdapat negeri yang tidak mencapai standard ini.

Nisbah 1: 662 untuk Sarawak dan 1: 856 untuk Sabah menunjukkan bahawa pengagihan doktor tidak rata di seluruh negara dan menunjukkan bahawa kekurangan tenaga doktor masih wujud dalam masyarakat.

WISDOM Foundation mengesyorkan kaedah berikut untuk menyelesaikan isu ini:

  1. Kerajaan Persekutuan harus melaksanakan sistem akreditasi sekolah perubatan yang lebih ketat untuk mengelakkan berlakunya pertambahan graduan perubatan secara mendadak.
  2. Malaysia harus nekad untuk melahirkan doktor yang berkualiti dengan menguatkuasakan ujian bagi pelajar yang berminat untuk memasuki bidang perubatan dan juga pegawai perubatan yang ingin naik pangkat ke jawatan yang lebih tinggi.
  3. Desentralisasi harus dilaksanakan dengan mengagihkan kuasa pengurusan sumber manusia dari Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) kepada KKM dan kerajaan negeri yang lebih memahami permintaan doktor yang diperlukan di akar umbi.

Oleh itu, Yayasan WISDOM sebulat suara menyeru kepada Kerajaan Persekutuan supaya melaksanakan reformasi dalam sistem akreditasi serta sistem pentadbiran kesihatan agar isu ketidakadilan dalam pelantikan doktor muda kita di masa depan dapat diselesaikan.

ADVERTISEMENTspot_img
BERITA BERKAITAN