27 C
Kota Kinabalu
Selasa, Disember 5, 2023
ADVERTISEMENTspot_img

ADUN Bingkor hulur sumbangan pembinaan laluan motosikal

plRobert (tengah) bergambar bersama Pengerusi JPKK dan Ketua Kampung serta beberapa penduduk kampung sambil menunjukkan isyarat “poingkaa” selepas menyampaikan bahan binaan itu.

KENINGAU: Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Bingkor π–£π–Ίπ—π—Žπ—„ π–±π—ˆπ–»π–Ύπ—‹π— 𝖳𝖺𝗐𝗂𝗄 @ π–­π—ˆπ—‹π–½π—‚π—‡ memberi sumbangan kayu beruti dan papan π—Žπ—‡π—π—Žπ—„ π—π—Žπ—ƒπ—Žπ–Ίπ—‡ 𝗉𝖾𝗆𝖻𝗂𝗇𝖺𝖺𝗇 𝗍𝗋𝖾𝗄 π—…π–Ίπ—…π—Žπ–Ίπ—‡ π—†π—ˆπ—π—ˆπ—‹π—Œπ—‚π—„π–Ίπ—… 𝗉𝖺𝖽𝖺 𝗃𝖺𝗆𝖻𝖺𝗍𝖺𝗇 π—€π–Ίπ—‡π—π—Žπ—‡π—€ Kampung 𝖑𝖺𝗀𝗂𝗇𝖽𝖺 Uπ—…π—Ž.

Jambatan gantung itu 𝗆𝖾𝗇𝗃𝖺𝖽𝗂 π—…π–Ίπ—…π—Žπ–Ίπ—‡ π—Žπ—π–Ίπ—†π–Ί π—‰π–Ύπ—‡π–½π—Žπ–½π—Žπ—„ 𝖽𝖺𝗇 𝗆𝖾𝗇𝗃𝖺𝖽𝗂 π—…π–Ίπ—…π—Žπ–Ίπ—‡ 𝖺𝗅𝗍𝖾𝗋𝗇𝖺𝗍𝗂𝖿 𝖻𝖺𝗀𝗂 π—‰π–Ύπ—‹π—π—Žπ–»π—Žπ—‡π—€π–Ίπ—‡ π—„π–Ίπ—†π—‰π—Žπ—‡π—€-π—„π–Ίπ—†π—‰π—Žπ—‡π—€ π—Œπ–Ύπ—„π—‚π—π–Ίπ—‹.

𝖣𝗂𝖿𝖺𝗁𝖺𝗆𝗄𝖺𝗇 l𝖾𝖻𝗂𝗁 π—„π—Žπ—‹π–Ίπ—‡π—€ 70 𝗁𝗂𝗇𝗀𝗀𝖺 100 π–»π—Žπ–Ίπ— π—†π—ˆπ—π—ˆπ—‹π—Œπ—‚π—„π–Ίπ—… 𝖺𝗄𝖺𝗇 π—†π–Ύπ—…π–Ίπ—…π—Žπ—‚ 𝗃𝖺𝗆𝖻𝖺𝗍𝖺𝗇 π—€π–Ίπ—‡π—π—Žπ—‡π—€ 𝗂𝗇𝗂 𝗉𝖺𝖽𝖺 π—Œπ–Ύπ—π—‚π–Ίπ—‰ 𝗁𝖺𝗋𝗂 𝖽𝖺𝗇 𝗄𝖾𝖺𝖽𝖺𝖺𝗇 𝗃𝖺𝗆𝖻𝖺𝗍𝖺𝗇 𝗍𝖺𝗇𝗉𝖺 𝗍𝗋𝖾𝗄 π—…π–Ίπ—…π—Žπ–Ίπ—‡ π—†π–Ύπ—‹π—Žπ—†π—‚π—π—„π–Ίπ—‡ 𝗉𝖾𝗋𝗀𝖾𝗋𝖺𝗄𝖺𝗇 𝗉𝖺𝗋𝖺 π—‰π–Ύπ—‡π—€π—€π—Žπ—‡π–Ί 𝗃𝖺𝗆𝖻𝖺𝗍𝖺𝗇 π—π–Ύπ—‹π—Œπ–Ύπ–»π—Žπ—.

𝖑𝖺𝗀𝗂 π—†π–Ύπ—‡π—€π–Ίπ—π–Ίπ—Œπ—‚ π—†π–Ίπ—Œπ–Ίπ—…π–Ίπ— 𝗂𝗇𝗂, π–±π—ˆπ–»π–Ύπ—‹π— yang juga π–―π–Ύπ—†π–»π–Ίπ—‡π—π—Ž 𝖬𝖾𝗇𝗍𝖾𝗋𝗂 π–ͺ𝖾𝗋𝗃𝖺 𝖱𝖺𝗒𝖺 𝖻𝖾𝗋𝗂𝗄𝗁𝗍𝗂𝖺𝗋 π—Žπ—‡π—π—Žπ—„ 𝗆𝖾𝗇𝗒𝖾𝖽𝗂𝖺𝗄𝖺𝗇 𝖻𝖺𝗁𝖺𝗇 𝖻𝗂𝗇𝖺𝖺𝗇 π—Œπ–Ύπ—‰π–Ύπ—‹π—π—‚ π—„π–Ίπ—’π—Ž π–»π–Ύπ—‹π—Žπ—π—‚ π—Œπ–Ύπ—‹π—π–Ί 𝗉𝖺𝗉𝖺𝗇 𝖽𝖺𝗇 𝖺𝗄𝖺𝗇 pelaksanaannya akan dilakukan π—Œπ–Ύπ–Όπ–Ίπ—‹π–Ί π–»π–Ύπ—‹π—€π—ˆπ—π—ˆπ—‡π—€ π—‹π—ˆπ—’π—ˆπ—‡π—€ π—ˆπ—…π–Ύπ— π—‰π–Ύπ—‡π–½π—Žπ–½π—Žπ—„.

π–²π—Žπ—†π–»π–Ίπ—‡π—€π–Ίπ—‡ 𝖺𝗅𝖺𝗍 𝖻𝗂𝗇𝖺𝖺𝗇 π—π–Ύπ—‹π—Œπ–Ύπ–»π—Žπ— 𝖽𝗂𝗍𝖾𝗋𝗂𝗆𝖺 π—ˆπ—…π–Ύπ— π–―π—Žπ–Ίπ—‡ π–²π—Žπ—†π—‚π–Ίπ—π—‚ π–Έπ—Žπ—‡π—Žπ—Œ π—Œπ–Ύπ—…π–Ίπ—„π—Ž π–―π–Ύπ—‡π—€π–Ύπ—‹π—Žπ—Œπ—‚ 𝖩𝖯π–ͺπ–ͺ π–ͺampung 𝖑𝖺𝗀𝗂𝗇𝖽𝖺 π–΄π—…π—Ž π–»π–Ύπ—‹π—Œπ–Ίπ—†π–Ί π–ͺπ–Ύπ—π—Žπ–Ί π–ͺπ–Ίπ—†π—‰π—Žπ—‡π—€ π–©π—Žπ—…π—‚π—Žπ—Œ π–¬π—Žπ—Œπ–Ίπ—.

Sumiati dan Julius mengucapkan π—‹π—‚π–»π—Žπ–Ίπ—‡ 𝗍𝖾𝗋𝗂𝗆𝖺 π—„π–Ίπ—Œπ—‚π— 𝗄𝖾𝗉𝖺𝖽𝖺 π–£π–Ίπ—π—Žπ—„ π–±π—ˆπ–»π–Ύπ—‹π— π–Ίπ—π–Ίπ—Œ 𝗄𝖾𝗉𝗋𝗂𝗁𝖺𝗍𝗂𝗇𝖺𝗇 menghulurkan sumbangan itu.

ADVERTISEMENTspot_img
BERITA BERKAITAN